Riskettan

Från och med 1 April 2009 är det ett obligatorium att genomgått en teoretisk kurs i riskutbildning ”riskettan” som pågår under minst 3 timmar. Riskettan samt halkbanan måste vara genomförd innan teoriprov kan påbörjas.

Kursdatum har vi jämna veckor på fredagar.

Ring för anmälan på 0250-40048