Handledarkurs

kursDu som ska vara handledare/elev vid privat övningskörning ska ha genomgått en introduktionsutbildning. Detta gäller för privat övningskörning för personbil behörighet B.  Eleven kan gå kursen redan vid 15 år och 9 månader.

Introduktionsutbildningen

Introduktionsutbildningen pågår i tre timmar och innehåller tre delar:

  • körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
  • hur man planerar och strukturerar övningskörning
  • viktiga faktorer för trafiksäkerheten

Under utbildningen får du information om bland annat vad du som handledare har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov) och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika. Kursmaterial och fika ingår.

Nyhet från den 1/9 2010! Introduktions-kursen gäller i 5 år. Även om du genomfört kursen tidigare än 1/9 2010.