Handledarutbildning

Vid privat övningskörning för personbil och lätt lastbil (behörighet B) behöver handledaren ha en giltig introduktionsutbildning vid ansökningstillfället. Eleven behöver alltid ha en giltig introduktionsutbildning vid privat övningskörning.

Både elev och handledare måste ha gått en introduktionsutbildning. Det är samma utbildning, men de behöver inte gå vid samma tillfälle.

Vi har begränsat antal platser. Ring 0250-40048 för datum och anmälan.

Kostnad 500 kr per person. Medtag legitimation.

Introduktionsutbildningen registreras hos Transportstyrelsen och gäller i fem år från den dag utbildningen genomfördes, både för handledaren och för eleven. Om du har gått en introduktionsutbildning inom de senaste fem åren kan du se den på transportstyrelsen.se

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen.

Kom ihåg att man också måste ansöka om handledarskap efter utbildningen. Observera att du måste vara godkänd som handledare för varje enskild elev som du ska övningsköra med.Du måste därför göra en ansökan för varje elev, om du ska övningsköra med flera elever.

Ansök om handledarskap

Vad innehåller utbildningen?

Introduktionsutbildningen innehåller information om

  • körkortsutbildningens mål och innehåll
  • de regler som gäller för övningskörning
  • hur man planerar och strukturerar övningskörningen
  • trafiksäkerhet och miljö.

Utbildningstillfället är minst tre timmar. Då får man bland annat lära sig vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen samt vilka kriterier som gäller vid körkortsprov (kunskapsprov och körprov).

Under utbildningen får man även information om körsättets betydelse för miljön och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledaren och eleven kan tolka samma trafiksituation olika.