Personbil / Automat

Startpaket 10200 kr

  • Teoriopaket: Webbaserad teori via appen körkortsboken,. Lärarledda lektioner och inloggning till den digitala plattformen Optima. Inskrivningsavgift och möjlighet till Web-bokning av körlektioner.
  • 7 st körlektioner á 45 min
  • 1 st halkbanan + landsvägskörning
  • 1 st lån av bil vid uppkörning
  • Rabatt på Riskettan
  • Rabatt på körlektion utöver paket

Priser personbil B

Inskrivningsavgift

Körlektion á 45 min

Teorilektion i grupp

Riskettan

Halkbana

Bokpaket

Enskild teori 45 min

Lån av bil vid körprov

Appen körkortsboken 1 mån

Appen körkortsboken 3 mån

Appen körkortsboken 6 mån

Appen körkortsboken 12 mån

470 kr

710 kr

225 kr

1300kr

3500kr

600 kr

500 kr

1060kr

349 kr

798 kr

1150kr

1400kr

Introduktionsutbildning 500 kr

Avbokning av körlektion ska ske dagen före kl 13, annars debiteras kostnad för utebliven/ej avbokad körlektion.

Det är viktigt att komma ihåg att startpaketet INTE är ett körkortspaket, utan just ett STARTpaket. Det antal lektioner man kan komma att behöva är individuellt. Hur mycket just DU kommer att behöva beror på hur goda förkunskaper DU har innan ni kommer hit och det kommer att föras en kontinuerlig diskussion hur du ligger till mellan dig och din lärare.

Från och med den 1 april 2009 utökades den obligatoriska riskutbildningen till att bli tvådelad:

Del 1 (Riskettan) är riskutbildningens nya del och är enbart teoretisk. Den omfattar alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt i trafiken.

Del 2 är riskutbildningens gamla del (Halkbanan). Den omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Båda delarna måste vara genomförda och giltiga innan du gör kunskapsprov och körprov på Trafikverket. Riskutbildningen ska genomföras hos utbildare som är godkända av Transportstyrelsen.

IMG_2780Teori  Ina i receptionen hjälper gärna till med teori.

Med reservation för eventuella ändringar och skrivfel