Moped AM & klass II

Den 1 oktober 2009 infördes körkortsbehörigheten AM, som är en körkortsbehörighet för moped. Moped klass I får köras av den som fyllt 15 år och har ett körkort med behörigheten AM eller ett  körkort med annan behörighet. Moped klass I, den så kallade EU-mopeden, är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/h.

AM Information 2019

KRAV PÅ FÖRAREN

För att få ett körkort med behörighet AM måste du göra ett godkänt kunskapsprov hos Trafikverket.Innan du kan göra kunskapsprovet måste du:

  • ha ett giltigt körkortstillstånd (www.korkortsportalen.se)
  • ha genomfört en utbildning hos en behörig utbildare
  • ha fyllt 15 år

PRISER

AM Moped klass I, 8 timmars lärarledd teori, datortester, 4 timmars körning 5 500 kr
Am Moped klass II, 8 timmar lärarledd teori, datortester, sluttest 2 900 kr